Weöres Sándor: Bolero

Születés

A versfilm az alkotó, Gál Sándor saját Születés című versére készült. Előadó: Csenger Ferenc.

Weöres Sándor: Bolero

Weöres Sándor:Öröklét

Egy rejtélyes érzés, amely kiszámíthatatlan és ijesztő. Nem tudhatjuk, mi vár ránk abból, amit még az élet tartogat nekünk, s amiről azt hisszük, örökké is tarthat. Egyáltalán mi is az, hogy öröklét?
A versfilm, Weöres Sándor Öröklét soraival, e kétes és kusza érzést ragadja meg.

Az érchegységbeliek

Az érchegységbeliek

Regős Mátyás fiatal költő Az érchegységbeliek című versének feldolgozásában a szöveg – kép – ritmus szimbiózisát igyekszik megteremteni, amelynek talán külön érdekessége, hogy szabad versre épít. Tehát egy viszonylag kötetlen szövegben találja és teremti meg a nyelvi és a zenei kötöttséget, amely jól illeszkedik a tartalom szikár üzenetéhez, érdes hangzásához. S mindezt a képi világ tovább mélyíti.

X